Laatste nieuws

Bezwaar Box 3-heffing 2017 moet individueel

08-06-2018 - In de pers is een oproep gedaan om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de aanslag inkomstenbelasting 2017. Deze heffing wordt met ingang van 2017 op een andere manier berekend dan tot en met 2016. De lopende procedures over de jaren tot en met 2016 kunnen dus niet beslissend zijn voor 2017 (en later). Anders dan voorheen dient ieder bezwaar individueel te worden ingediend.Voor de jaren tot en met 2016 was dat niet het geval, behalve als u bijzondere argumenten wilde inbrengen. Er geldt namelijk voor deze jaren een aanwijzing massaal bezwaar. De Belastingdienst zal de aanslagen tot en met 2016 afwikkelen op basis van de uitkomst van proefprocedures. Op dit moment wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017. Let op: Voor aanwijzingen massaal bezwaar vanaf 1 januari 2016 is een gewijzigde wettelijke regeling van kracht. Bent u het oneens met de berekening van de vermogensrendementsheffing over het belastingjaar 2017, dan moet u altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen uw aanslag inkomstenbelasting. Ook indien er een nieuwe aanwijzing massaal bezwaar komt. Dit is anders dan onder de aanwijzing massaal bezwaar voor de jaren tot en met 2016.

Meer nieuws

03-08-2018:Maaltijdbezorger wordt zelfstandig
03-08-2018:Zieke werknemer ongeoorloofd op vakantie
03-08-2018:BSN uit uw BTW-nummer, wanneer?
03-08-2018:Werkstraf of cel bij schenden administratieplicht
20-07-2018:Jacquet predikant toch werkkleding
20-07-2018:Massaal bezwaar box 3-heffing 2017
20-07-2018:Sectorindeling premieheffing versneld aangepakt
20-07-2018:Ontslag na ziekte minder kostbaar
06-07-2018:Aftrek S&O: detail op urenstaat
06-07-2018:Betalingstermijn grote opdrachtgevers
06-07-2018:ZZP-ers: toezicht belastingdienst per 1 juli 2018
06-07-2018:ZZP-ers: tussenstand vervanging Wet DBA
22-06-2018:Geboorteverlof partner flink uitgebreid
22-06-2018:Mag servicemonteur naar concurrent?
22-06-2018:Bestelauto’s op de foto