Laatste nieuws

Ondernemers met een BV

08-09-2018 - Het meest onverwachte voorstel in de kabinetsplannen treft veel ondernemers met een eigen BV, de DGA’s. Het kabinet wil excessief lenen van de eigen BV ontmoedigen via een rekening courantmaatregel. Leent u meer dan € 500.000 van uw BV, dan gaat u over het meerdere verplicht afrekenen. Hoe pakt dit uit?Als de totale som van schulden van de DGA aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen. Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap komt een overgangsmaatregel. De maatregel treedt volgens het voorstel op 1 januari 2022 in werking. Het kabinet wil DGA’s zo drie jaar de tijd geven om hun excessieve schulden terug te brengen tot maximaal € 500.000 voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten betalen. Een echt wetsvoorstel is er nog niet, dat komt begin 2019.  DGA’s krijgen bovendien te maken met een verhoging van dat Box 2-tarief. Nu en in 2019 is het 25%, in 2020 gaat het naar 26,25 % en in 2021 naar 26,9%. Deze staat tegenover een stapsgewijze  verlaging van de vennootschapsbelasting. Voor winsten tot € 200.000 wordt het tarief 19% in 2019, 17,5% in 2020 en  16% in 2021. Voor winsten vanaf 200.000 gaat het tarief naar 24,3% in 2019, 23,9% in 2020 en 22,25% in 2021. De compensatietermijn voor verliezen uit het verleden gaat van negen naar zes jaar. Uw BV kan met ingang van 2019 op gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als de boekwaarde hoger is dan de WOZ-waarde. Nu kan nog worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. Tip: Als u getroffen dreigt te worden door de rekening courantmaatregel, is het goed om tijdig te bepalen hoe u de gevolgen kunt beperken. Daar helpen we u graag bij.

Meer nieuws

09-07-2020:Ledenparlement FNV stemt in met pensioenakkoord
09-07-2020:Vaste reiskostenvergoeding in coronatijd
02-07-2020:Op Prinsjesdag wordt een nieuw plan voor box 3 gepresenteerd
02-07-2020:Aanvraagformulier Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beschikbaar
25-06-2020:Vanaf 29 juni formulier aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling beschikbaar
25-06-2020:Voor vorming fiscale coronareserve geldt geen zwaardere bewijslast
18-06-2020:Betaal vóór 1 juli 2020 de lijfrentepremie bij omzetting oudedagsreserve voor aftrek in 2019
18-06-2020:Deadline nadert voor veiligstellen lage WW-premie
11-06-2020:Stort tijdig premie stakingslijfrente voor aftrek in 2019
11-06-2020:Let op tijdig terugvragen btw op zonnepanelen
04-06-2020:Klein Krediet Corona garantieregeling voor kleine ondernemers opengesteld
04-06-2020:Tot 1 oktober zelfstandigenaftrek ook als u door corona niet of weinig kunt werken
28-05-2020:Toegang NOW verruimd
28-05-2020:Vraag subsidie Praktijkleren aan – loket eerder open voor mbo-praktijkplaatsen
20-05-2020:Controleer WGA-instroomcijfers 2019