Personeelsmutaties

Via onderstaand formulier kunt u nieuwe personeelsleden of personeelsmutaties aan ons doorgeven. Wij stellen het zeer op prijs als u het formulier zo compleet mogelijk invult. Bij voorbaat hartelijk dank.

Gegevens werkgever  
Bedrijf: *
Contactpersoon: *
Email: *
   
Gegevens werknemer  
Nieuw personeelslid
Wijziging bestaand personeelslid
Personeelslid uit dienst
Met ingang van:
Nog uit te betalen vakantiedagen:
  (alleen invullen bij 'uit dienst')
   
Voorletters:
Voornaam:
Voorvoegsel:
Achternaam:
Meisjesnaam:
BSN/sofinummer:
Paspoort / ID nummer:
Nationaliteit:
Geboortedatum:
Geslacht: man vrouw
Burgerlijke staat:  
ongehuwd gehuwd geregistreerd partnerschap
duurzaam gescheiden weduwstaat
   
Contactgegevens werknemer  
Adres:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
Email:
   
Bankgegevens werknemer  
Bankrekening nummer:
Loonheffingskorting: ja nee
Vanaf:
   
Vervoer  
Reiskostenvergoeding: ja nee
Kilometers enkele reis woon-werk:
   
Auto van de zaak: ja nee
Eigen bijdrage: €
Merk auto
Type:
Kenteken:
Cataloguswaarde: €
   
Overige vergoedingen: €
Per: uur week 4 weken maand jaar
Eventuele toelichting op overige vergoedingen:
   
Loongegevens  
Bruto basisloon: €
Per: uur week 4 weken maand jaar
   
Functie  
Functie omschrijving:
Functieschaal:
   
Verdeling uren per dag  
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Totaal:
   
Indien de werknemer op wisselende dag(del)en werkt, dan graag alleen het totaal aantal uren invullen en in het veld hieronder kort omschrijven hoe de afspraken hierover zijn gemaakt.